Skykontorets anbefalte lynkursprogram i 2024


 

Vi har satt opp et fast lynkursprogram for 2024 ut i fra de grunnleggende digitale ferdighetene vi anbefaler for alle ansatte for å bli mer produktive i egen hverdag.


Programmet består av følgende lynkurs og du mottar et kursdiplom etter hvert fullført kursløp:

Produktiv i egen hverdag 

Start det nye året med gode rutiner, orden i innboksen og oversikt over dine egne oppgaver.

  • Personlig planlegging og prioritering med Outlook, Teams og To do
  • Papirløst arbeid og samarbeid med OneNote

Effektiv møtegjennomføring - bli en god møteleder

Sørg for at møtene blir arenaer for beslutning og fremdrift. Gjennomfør bedre møter med vår beste praksis for møtegjennomføring og - oppfølging.

  • Oppnå effektive, papirløse møter med OneNote
  • Beste praksis for hybridmøter

Samhandling og kommunikasjon internt i organisasjonen med Teams

Vær med på å skape en digital kultur på arbeidsplassen gjennom felles samarbeid i dokumenter og kommunikasjon i Teams. 

  • Smart samarbeid i team og kanal
  • Dokumenthåndtering i Microsoft Teams
  • Fokusert arbeid i Teams - slik får du kontroll over varslene 
   
Lynkursprogrammet settes opp rullerende i løpet av 2024 for å gi alle ansatte mulighet til å fullføre de anbefalte kursene. Du velger selv rekkefølge på kursene du tar, men vi anbefaler å følge programmet dersom du ikke kjenner til de andre temaene fra før av.
 
Du vil motta kursdiplom etter hvert kursløp du fullfører.


I tillegg til programmet over setter vi opp en rekke enkeltkurs som gir kursdiplom.

Følg med på kurskalenderen på www.support.skykontoret.no og på nyhetsbrev fra Skykontoret for påmelding til enkeltkurs.  

Alle våre lynkurs kan gjennomføres som bedriftsinterne lynkurs hos dere, og vi tilbyr også skreddersydd opplæring. Ta gjerne kontakt med oss om dette er aktuelt for din organisasjon.