Skykontoret kunder
Har du epostkonto som leveres av Skykontoret, så kan du bruke din epostadresse og passord som du vanligvis bruker til å logge inn på Office 365.