Visninger:
Informasjonssikkerhet er en prosess

Digital dømmekraft og informasjonssikkerhet

Kursbeskrivelse

40 min • Nybegynner / Middels • Lansert: 23.03.2020

De aller fleste sikkerhetsproblemer knyttet til bruk av IT og nettsky er knyttet til brukeradferd og manglende kunnskap. Dette lynkurset øker bevisstheten og kunnskapen til brukerne. Vi ser på vanlige feller og hvordan de kan unngås, og fokuserer på hva som er sikker brukeradferd på nettet. Du får svar på: Hvordan kan jeg identifisere potensielle trusler? Hva bør jeg tenke på når jeg beveger meg på internett og benytter tjenester online? Hva kan jeg gjøre for å sikre data og enheter?

Læringsmål

Dette kurset skal styrke forsvarsevnen din til å 

  • forstå truslene
  • være bevisst og kunnde vurdere hva som kan være risikabelt
  • kunne iverksette grunnleggende sikkerhetstiltak
  • vite når du bør be om hjelp

 Du vil lære hvorfor vi blir angrepet, hvordan det skjer og hva du kan og bør gjøre. Da blir du og virksomheten du jobber for tryggere. 

Kursleder

avatar

Arild Heen er daglig leder i Skykontoret, og har over 15 år erfaring som kursleder og Microsoft Certified Trainer. Arild har også ledet Train the Trainer - instruktøropplæring med godkjenning av nye MCTs (Microsoft Certified Trainers) på vegne av Microsoft Norge.