Visninger:


1. Klikk kategorien Fil.2. Trykk deretter kategorien Informasjon i menyen Automatiske svar (fraværende). 

3. I dialogboksen Automatiske svar merker du av boksen Send automatiske svar.


Hvis du vil angi et klokkeslett- og datointervall, merker du av i boksen Bare send i dette tidsintervallet. Angi deretter Starttidspunkt og Sluttidspunkt.

 

I kategorien Innenfor organisasjonen skriver du inn meldingen du vil sende innen organisasjonen, og i kategorien Utenfor organisasjonen skriver du inn meldingen du vil sende utenfor organisasjonen.

 


 

 

 

 

 

 

Trykk OK, for å lagre endringeneFraværsassisten er nå aktivert.